foto

Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit ons Subsidiefonds, kunnen betrekking hebben op initiatieven gericht op verbetering en stimulering van de extramurale maatschappelijke gezondheidszorg, zoals wijkverpleging, thuiszorg, G.V.O. (gezondheidsvoorlichting en –opvoeding), vaccinatieprogramma’s, moeder- en kindzorg, kraamzorg, consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters. Projecten met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerswerk in de thuiszorg genieten de voorkeur.

De financiële ondersteuning wordt in principe gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten, waarbij tevens sprake is van cofinanciering. Er wordt géén bijdrage verleend voor dekking van exploitatietekorten. Als u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage, neem dan contact op met onze secretaris, die u ook kan adviseren over het opstellen van een subsidieverzoek.


Laatste nieuws:

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft het bestuur het Privacybeleid vastgesteld (lees meer: Privacybeleid).

Tevens is een aangepast Aanvraagformulier beschikbaar (lees meer: Aanvraagformulier).

In ons bestuur hebben enkele mutaties plaatsgevonden (lees meer: Contact).

 

 De bestuursvergaderingen in 2021 zijn gepland op 26 januari, 16 maart, 18 mei, 7 september en 23 november. Verzoeken om een subsidiebijdrage kunnen -met gebruik van het aanvraagformulier- tot 14 dagen voorafgaand aan een vergadering worden ingediend bij onze secretaris via info@subsidiefondskruisvereniginghelmond.nl