De geschiedenis van de Kruisvereniging

De stichting werd in 2004 opgericht onder de naam Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond. Het oprichtingskapitaal was een restant uit de ledencontributies van het vroegere Wit-Gele Kruis, respectievelijk de Kruisvereniging Helmond, aangevuld met de opbrengst uit de verkoop van een tweetal wijkgebouwen van de Kruisvereniging. De oorspronkelijke functies van de toenmalige Kruisvereniging -zoalsĀ  wijkverpleging, kraamzorg en voorlichting- zijn geleidelijk overgedragen aan het Kruiswerk Peelland en vervolgens aan de Zorgboog.

 

logo