De geschiedenis van Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond

Aan het eind van de vorige eeuw werden, als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving, de oorspronkelijke functies van de toenmalige kruisvereniging het Wit-Gele Kruis Helmond (zoals de wijkverpleging, de kraamzorg en de gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) geleidelijk overgedragen aan het Kruiswerk Peelland, respectievelijk de Zorgboog.

In 2004 werd de stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond opgericht.  Het startkapitaal van deze stichting was voor een gering deel afkomstig uit de contributies van de voormalige lokale kruisvereniging, aangevuld met de opbrengsten uit de verkoop van twee wijkgebouwen.

Voor de huidige functies van de stichting wordt verwezen naar de homepagina van deze site.