Doelgroep

Welke projecten komen in aanmerking?

Het Subsidiefonds ondersteunt projecten, gericht op verbetering en stimulering van de extramurale maatschappelijke gezondheidszorg. Voor een nadere omschrijving van de verschillende terreinen die hiermee bedoeld worden, verwijzen we naar de algemene toelichting bij de inleiding van deze website.

Onder het kopje ‘Over de stichting’ ->  Projecten treft u voorbeelden aan van activiteiten, die de Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond met een bijdrage heeft ondersteund.