Baten en Lasten

Toelichting:

  • Bestuurders vervullen hun rol niet uit eigenbelang en ontvangen geen vergoedingen.
  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

Voorgenomen bestedingen

De stichting blijft actief om met personen/rechtspersonen in contact te komen, om na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is, voor zover deze past binnen onze doelstelling en statuten.