Gerealiseerde projecten

Bijdragen tot € 5.000,-

Bijdragen tot € 5000

 • Zorgboog: Aanschaf elektrische duofiets en aanleg tuin logeerhuis Plezant (2017-2018)
 • Cacaofabriek: Rondleidingen in de exporuimte voor mensen met dementie en hun naasten, 2018
 • Stichting Helmond geeft Helmond ontvangt: bijdrage Goede Doelen nieuwjaarsconcert 2018
 • Vrienden van het Elkerliek: project IMT, inspiratory muscle trainers (12x); afgerond 2017
 • Speeltuin Helmond-West: project Beweegtoestellen JIBB; afgerond 2017
 • Stichting Duofietsen Helmond: bijdrage project Duofietsen (2017-2018)
 • Stichting Vluchteling als Naaste: waarderingsbijdrage 2017
 • Savant Zorg: project verrijdbare digitale Tovertafel; afgerond 2017
 • Stichting Vrienden Stadstuin Helmond: project van Grond tot Mond (2017-2018)
 • LEV-groep: project Sport en vrijwilligers; afgerond 2017
 • Zorgboog: Belevingstuin met kleine dieren woonzorglocatie De Pannehoeve; afgerond 2017  
 • Stadshobbycentrum Het Baken: aanschaf defibrillator; afgerond 2017
Bijdragen tot € 10.000,-

Bijdragen tot € 10.000,-

 • Stichting De Reikende Hand:  Verbouwings- en inrichtingskosten pand Wevestraat; afgerond 2017
 • Stichting De Reikende Hand:  Plaatsing traplift pand Cederhoutstraat; afgerond 2016
 • LEV groep bijdrage aan Vrijwilligersacademie (educatie en kennisoverdracht aan vrijwilligers);(2015)
 • Kunstkwartier bijdrage aan Huiskamer voor ouderen; (2015)
 • Stichting JIBB project ‘Gewoon sporten, maar dan anders’;(2015)
Bijdragen tot € 50.000,-

Bijdragen tot € 50.000,-

 • Stichting ORO, JIBB, e.a.:  Opstarten beweegactiviteiten voor mensen met een beperking om structureel sporten in een sociale omgeving te realiseren (3-jarig project 2018-2021)
 • Zorgcirkels Peelland:  project  Veilige toegang tot woningen /digitale sleutelkastjes (2017-2018)
 • Inloophuis de Cirkel bijdrage voor ondersteuning van mensen met kanker en hun naasten; (2015)
 • Stichting Jong Helmond Lekker Gezond project terugdringen overgewicht bij Helmondse jongeren 0-19 jaar; (2015)
 • CVT Steunpunt Mantelzorg regio Helmond Subsidie voor het boekje Mantelzorgers in Beeld – mantelzorgers van mensen met een psychiatrische aandoening- 2007; afgerond (2008)
 • De Zorgboog Gezondheidsservice Gespreksgroep nabestaanden, Informatiebijeenkomsten mantelzorgers/vrijwilligers en Ondersteuning pilotproject personenalarmering 2006-2007
Bijdragen boven € 50.000,-

Bijdragen boven € 50.000,-

 • Stichting Sint Annaklooster Hospice Valkenhaeghe 2011, afgerond (2012)
 • De Zorgboog Hospice Mariëngaarde 2009, afgerond (2010)