Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit ons Subsidiefonds, kunnen betrekking hebben op initiatieven gericht op verbetering en stimulering van de extramurale maatschappelijke gezondheidszorg, zoals wijkverpleging, thuiszorg, G.V.O. (gezondheidsvoorlichting en –opvoeding), vaccinatieprogramma’s, moeder- en kindzorg, kraamzorg, consultatiebureaus voor zuigelingen en kleuters. Projecten met betrekking tot mantelzorg en vrijwilligerswerk in de thuiszorg genieten de voorkeur.

De financiële ondersteuning wordt in principe gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten, waarbij tevens sprake is van cofinanciering. Er wordt géén bijdrage verleend voor dekking van exploitatietekorten. Als u twijfelt of uw initiatief in aanmerking komt voor een bijdrage, neem dan contact op met onze secretaris, die u ook kan adviseren over het opstellen van een subsidieverzoek.

Een aanvrage om financiële ondersteuning kan uitsluitend met gebruik van deze website worden ingediend. Klik hier. 

 

 De bestuursvergaderingen in 2023 zijn gepland op 24 januari, 14 maart, 16 mei, 19 september en 21 november. Digitaal via de website ingediende verzoeken om een subsidiebijdrage kunnen dan in het bestuur besproken worden.