Aanvraagprocedure

Als u twijfelt of uw initiatief vanuit uw vereniging of instelling in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan contact op met de secretaris (contact). Hij kan u ook adviseren hoe u uw verzoek kunt opstellen.

Bij de secretaris kunnen de aanvragen worden ingediend. Deze dienen schriftelijk te worden ingediend door de directie of het bestuur van uw vereniging of instelling.

De aanvraagprocedure zelf: de directie of secretaris van uw bestuur dient een officieel verzoek in met:

  • Een duidelijke projectomschrijving;
  • Plan van aanpak;
  • Begroting;
  • Andere fondsen die benaderd worden.

Een uittreksel van de Kamer van Koophandel, een kopie van de geldende statuten en de meest recente jaarrekening maken deel uit van de aanvragen.

Graag de formulieren inzenden aan de secretaris van de Stichting Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond, bij voorkeur per e-mail.