Subsidiereglement

STICHTING SUBSIDIEFONDS KRUISVERENIGING HELMOND

1. Het fonds draagt de naam Subsidiefonds Kruisvereniging Helmond en is gevestigd te Helmond.

2. Doelstelling van het fonds is het op projectbasis, middels financiƫle bijdragen direct en indirect bevorderen van de extramurale (maatschappelijke) gezondheidszorg in de gemeente Helmond.

3. De projecten moeten passen binnen de statutair vastgelegde doelstelling van het Subsidiefonds en zullen verder worden getoetst aan het beoogde stimulerende en vernieuwende karakter van het voorgedragen project. Voor een omschrijving van de werkterreinen waarop onze stichting actief is, verwijzen we naar de algemene toelichting bij de inleiding van deze website.

4. Beslissingen over het toekennen van bijdragen aan projecten zullen worden genomen door het bestuur van de Stichting. Het bestuur kan een Raad van Advies in stellen om te adviseren bij het toekennen van de aanvragen.

5. Het bestuur van de Stichting zal in ieder geval jaarlijks verslag doen van de bestedingen uit het Subsidiefonds en daarover in de openbaarheid treden.

6. Een aanvrager moet een rechtspersoon zijn en de aanvraag moet betrekking hebben op een project binnen de gemeente Helmond.

7. De aanvrager verplicht zich om tijdens en na afloop van het project verslag te doen.

8. Bij de toekenning van een bijdrage kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.

9. Het fonds zal projecten hoger rangschikken naarmate meer samenwerking met andere partijen plaats vindt, ook in financiƫle zin.

10. De bijdrage beperkt zich in principe tot een eenmalige bijdrage, waarbij reguliere exploitatiekosten worden uitgesloten.